strafrechtfoto

Strafrecht

Strafrecht

Het strafrecht kent enkele grondbeginselen.
De belangrijkste is dat iemand voor onschuldig moet worden gehouden totdat het tegendeel onherroepelijk komt vast te staan.
Een ander grondbeginsel is dat een gedraging pas strafbaar kan zijn, als dat in de wet is bepaald (het legaliteitsbeginsel). Veel ‘algemene’ gedragingen die de wetgever strafbaar vindt zijn vermeld in het Wetboek van Strafrecht (Sr). We noemen dat het commune strafrecht. Daarnaast zijn er veel bijzondere wetten, waarin meer specifieke gedragingen strafbaar zijn gesteld. Te denken valt aan de Wet wapens en Munitie, de Wet dieren of de Wet Economsiche Delicten.
De regels over hoe een strafproces verloopt zijn vrij nauwkeurig vastgelegd in de wet, in het bijzonder in het Wetboek van Strafvordering (Sv)

Dwangmiddelen

Als u verdachte bent, dan kan dat zeer ingrijpende gevolgen voor u en uw omgeving hebben.
In Sv zijn dwangmiddelen genoemd die tegen de verdachte mogen worden ingezet.
Een van de ergste dwangmiddelen is de vrijheidsbeneming: u wordt ‘opgepakt’ door de politie en verblijft in een cel of huis van bewaring.
Een ander dwangmiddel is het leggen van beslag. Dit betekent dat de politie spullen bij u thuis komt ophalen, of beslag legt op bankrekeningen.
Bij al deze beslissingen (voortzetting voorarrest, beslag) is bijstand van een gespecialiseerd advocaat zeker in het belang van de verdachte.

De zitting

Of nu wel of geen dwangmiddelen zijn ingezet in het vooronderzoek, uiteindelijk zal de verdachte voor de rechter moeten komen op een zitting. De rechter bepaalt dat of de verdachte het feit heeft begaan. Zo nee, dan wordt de verdachte vrijgesproken. Zo ja, dan zal de rechter moeten nadenken over de vraag welke straf passend is bij dit delict en deze verdachte. Ook op de zitting is bijstand door een gespecialiseerde advocaat noodzakelijk voor een goede verdediging.

Veel voorkomende delicten.

Om een indruk te krijgen van de strafpraktijk, volgt hieronder een opsomming van delicten die in de praktijk veel voorkomen.

Wetboek van Strafrecht(Sr)

art. 138 Sr: huisvredebreuk

art. 140 Sr: deelneming aan een criminele organisatie

art. 141 Sr: openlijke geweldpleging

art. 157 Sr: brandstichting

art. 180 Sr: wederspanningheid (verzet bij aanhouding)

art. 184 Sr: niet voldoen aan een ambtelijk bevel

art. 188 Sr: doen van een valse aangifte

art. 207 Sr: meineed (liegen onder ede)

art. 225 Sr: valsheid in geschrifte

art. 242 Sr: verkrachting

art. 285 Sr: bedreiging

art. 287 Sr: doodslag

art. 289 Sr: moord

art. 300 Sr: mishandeling

art. 302 Sr: zware mishandeling

art. 310 Sr: diefstal

art. 311 Sr: diefstal met braak

art. 312 Sr: diefstal met geweld

art. 317 Sr: afpersing

art. 321 Sr: verduistering

art. 326 Sr: oplichting

art. 350 Sr: vernieling

art. 416 Sr: opzetheling

art. 416bis Sr: schuldheling

art. 420bis Sr: witwassen

 

Opiumwet

Drugs worden in de Opiumwet onderverdeeld in 2 categorieen (lijsten): softdrugs en harddrugs.

Lijst I: onder meer heroine, cocaine en XTC

Lijst II: onder meer hennep en hasj

art. 2 Opiumwet: bezit/handel drugs van categorie I (softdrugs)

art. 3 Opiumwet: bezit/handel drugs van categorie II (harddrugs)

 

Wet wapens en munitie (Wwm)

Wapens worden in de Wet wapens en munitie onderverdeeld in 4 categorieen.

Categorie I: stilleto’s, vlindermessen, boksbeugels, ploertendoders, pijlen, katapulten, ‘nep’pistolen (bb-guns).

Categorie II: automatische vuurwapens, stroomstootwapens

Categorie III: werpmessen, startpistolen

Categorie VI: degens, zwaarden, luchtdrukwapens, kruisbogen

art. 26 Wwm: het voorhanden hebben van een wapen uit de categorie II of III

art. 27 Wwm: het dragen van een wapen uit de categorie II, III of IV

 

Wegenverkeerswet (Wvw)

Art. 5 Wvw: verkeersgevaarlijk gedrag

Art. 6 Wvw: het veroorzaken van een ongeval, waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel bekomt of overlijdt.